پلاک اسم ایلیا #599/810-پلاک اسم ایلیا
پلاک نام ایرانی ایلیا:ریشه اسم: سریانی معنی: (تلفظ: iliyā) در لغت سُریانی و همین طور در تورات نام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) است در قاموس کتاب مقدس ایلیا همان الیاس است الیاس - راستگوی بزرگ، نام حضرت علی (ع) در تورات Eliya Ilia Ilya
اطلاعات سفارش