پلاک اسم آرتین #558/810-پلاک اسم آرتین
سفارش پلاک نام ایرانی آرتین آرتین از رایجترین نامهای پسرانه ایرانی با ریشه فارسی است. معنی اسم آرتین: منسوب به آرت، پاکی و تقدس، (به مجاز) پاک و مقدس، (در اعلام) هفتمین پادشاه ماد - آرش، عاقل و زیرک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است :نام هفتمین پادشاه ماد به نقل از پیرنیا پاک و مقدس، پسر (تلفظ: ārtin) فروش پلاک نام ایرانی آرتین از جنس استیل رنگ ثابت، طلایی، نقره ای فونت فارسی، لاتین، تحریر(هنری)
اطلاعات سفارش