پلاک اسم شبنم #918/810-پلاک اسم شبنم
سفارش پلاک استیل اسم شبنم شبنم از محبوبترین اسامی دخترانه ایرانی با ریشه اصیل پارسی است معنی نام شبنم:(در علوم زمین) رطوبتی که شب روی گیاه‌ها یا چیزهای دیگر تولید می‌شود؛ قطره‌ای شبیه دانۀ باران که شب در روی برگ گل یا گیاه می‌نشیند؛ بشم؛ بژم؛ بشک؛ اپشک؛ افشک؛ افشنگ.، ژاله - قطره ای که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند. (تلفظ: šabnam) فارسی فروش پلاک نام ایرانی شبنم از جنس استیل رنگ ثابت، طلایی، نقره ای فونت فارسی، لاتین، تحریر
اطلاعات سفارش