پلاک اسم نفیسه #1022/810-پلاک اسم نفیسه
سفارش پلاک استیل اسم نفیسه نفیسه از زیباترین اسامی دخترانه مرسوم در ایران با ریشه تازی است. معنی نفیسه: گران بها، قیمتی، (در قدیم) ارجمند و گرامی، (در اعلام) نفیسه دختر حسن بن زید از خاندان گرامی امام حسن مجتبی (ع) که بانویی خداپرست، عارف و زاهد بود - مؤنث نفیس فروش آنلاین پلاک نام ایرانی نفیسه از جنس استیل رنگ ثابت، طلایی، نقره ای فونت فارسی، لاتین، تحریر(هنری) - نگیندار (تلفظ عربی: Nafiseh)
اطلاعات سفارش