پلاک اسم سمیه #645/680-پلاک اسم سمیه
پلاک نام ایرانی سمیه:ریشه اسم: عربی معنی: (تلفظ: somayye) (در اعلام) نام مادر عمار بن یاسر و اولین زن شهیده در صدر اسلام - صدای خوش، اوازی که در آن خیر باشد، نام مادر عمار یاسر که از اصحاب پیامبر (ص) بود
اطلاعات سفارش