پلاک اسم هدیه #861/714-پلاک اسم هدیه
پلاک نام ایرانی هدیه نوع: دخترانه ریشه اسم: عربی معنی: (تلفظ: he (a) diye) (عربی) آنچه به مناسبتی یا به رسم یادگار به نشانه ی محبت به کسی داده می شود، پیش کش، ارمغان، کادو، (احترام آمیز) قیمت خرید و فروش قرآن کریم، (در قدیم) رونمای عروس، (در قدیم) موهبت و عطای خداوند - ارمغان، تحفه
اطلاعات سفارش