پلاک اسم باربد #856/810-پلاک اسم باربد
پلاک نام ایرانی باربد نوع: پسرانه ریشه اسم: فارسی معنی: (تلفظ: bārba (o) d) [ (بار = رخصت، اجازه بد/ badـ/ و/ bodـ/ (پسوند محافظ یا مسئول) ]، خداوندِ بار (بارگاه )، پرده دار، (در اعلام) نوازنده و موسیقی دان معروف دربار خسرو پرویز - نام نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی
اطلاعات سفارش