پلاک اسم مینو #865/855-پلاک اسم مینو
پلاک نام ایرانی مینو نوع: دخترانه ریشه اسم: فارسی معنی: (تلفظ: minu) (در ادیان) بهشت، فردوس، (در پهلوی) این واژه مینوک و صورت اوستایی آن مَئینیَوَ به معنی روان، خرد و روح آمده است - آسمان، بهشت
اطلاعات سفارش