جعبه های تبلیغاتی

200x200

#20-جعبه هدیه ترمه آبی- مریم

تعداد موجود:26
جعبه هدیه ترمه آبی رنگ - مریمجعبه صنایع دستی ترمهترمه، نوعی پارچه گران‌بهای بافته‌شده از الیاف بسیار لطیف است که از صنایع دستی نساجی نفیس ایران است. نقش‌های منحنی مانند بته جقه و گل‌های شاه‌عباسی در رنگ‌های مختلف در ترمه به کار می‌رود
اطلاعات سفارش
200x200

#21-جعبه هدیه ترمه قهوه ای- حسینی

تعداد موجود:8
جعبه هدیه ترمه قهوه ای- حسینیجعبه صنایع دستی ترمه زمینه قهویایترمه، نوعی پارچه گران‌بهای بافته‌شده از الیاف بسیار لطیف است که از صنایع دستی نساجی نفیس ایران است. نقش‌های منحنی مانند بته جقه و گل‌های شاه‌عباسی در رنگ‌های مختلف در ترمه به کار می‌رود
اطلاعات سفارش
200x200

#22-جعبه هدیه ترمه زرشکی- گلناز

تعداد موجود:8
جعبه هدیه ترمه -گلناز جعبه صنایع دستی ترم رنگ زرشکیترمه، نوعی پارچه گران‌بهای بافته‌شده از الیاف بسیار لطیف است که از صنایع دستی نساجی نفیس ایران است. نقش‌های منحنی مانند بته جقه و گل‌های شاه‌عباسی در رنگ‌های مختلف در ترمه به کار می‌رود
اطلاعات سفارش
200x200

#23-جعبه هدیه ترمه سبز- یزد

تعداد موجود:-2
جعبه هدیه ترمه - یزدجعبه صنایع دستی ترمه يزدترمه، نوعی پارچه گران‌بهای بافته‌شده از الیاف بسیار لطیف است که از صنایع دستی نساجی نفیس ایران است. نقش‌های منحنی مانند بته جقه و گل‌های شاه‌عباسی در رنگ‌های مختلف در ترمه به کار می‌رود
اطلاعات سفارش
200x200

#100-صندوقچه چرمی

تعداد موجود:0
صندوقچه چوبی با روکش چرمیجعبه صنایع دستی چرمیتولید انواع جعبه های چوبی بادوام در طرحهای مختلف
اطلاعات سفارش

گروه محصولات:جعبه های تبلیغاتی